start / Sport

Koncepcja szkolenia

Praktyka nie czyni mistrza. Tylko perfekcyjna praktyka czyni perfekcyjnym.

Wewnętrzny i ujednolicony system szkolenia Football Baby integruje proces treningowy we wszystkich naszych ośrodkach. Indywidualne podejście do dziecka, ale też rodzica umożliwia wzrost umiejętności sportowych i świadomości procesu nauczania.

Podstawą organizacji zajęć dla dzieci w tym przedziale wiekowym jest zastosowanie metod, form i środków dydaktycznych uwzględniających wiek, zaawansowanie motoryczne, zainteresowanie oraz potrzeby.

CELE

Dziecko traktowane jako jednostka

Pozytywna atmosfera

Bezpieczne środowisko

TRENER